Основна школа ,,Милинко Kушић“ наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе ”Шуме”, отворене 1927. године. Решењем број 457 од 26. 09. 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића, који је рођен 8. априла 1912. године у селу Свештица, недалеко од Ивањице.

Од школске 1999/2000. године, уз сагласност Министарства просвете РС, број 610-00-0341/1998-02 од 15. 10. 1998. године, почело је са радом одељење за лако ментално ометене ученике у саставу ове школе.
За изузетне резултате и достигнућа у васпитно образовном раду школа је 1978. године добила највеће признање – Републичку награду 25. мај.
Данас је основна школа „Милинко Kушић“ савремено опремљена васпитно – образовна установа у чијем пријатном окружењу ученици стичу знања за будућност. Недавно је ова школа додатно уређена кречењем и генералним чишћењем и постављен је нови намештај у 32 учионице, наставничку канцеларију и нови амфитеатар, чију куповину је омогућила амбасада Јапана у Београду, донирајући у ове сврхе готово 50.000 евра. Ако се дода да је скоро замењена комплетна столарија и урађена нова фасада, а ученици својим ликовним радовима оплеменили унутрашњост зграде, с правом се може рећи да је ова основна школа једна од најлепших у Србији.
Завршено је и постављање првог мини пич терена у Ивањици, у оквиру дворишта ове школе. Новац за изградњу терена на чијој вештачкој трави се могу упражњавати готово све спортске дисциплине, финансирали су општина Ивањица, Министарство омладине и спорта, Фудбалски савез Србије и Влада Kраљевине Норвешке.

Сваке године се значајна средства улажу у набавку наставних средстава и потрошног материјала, у циљу осавремењивања наставе и постизања бољих резултата у раду. Школи недостају нека од наставних средстава, која омогућавају савремени приступ у реализацији наставе, средства за реализацију програма физичког васпитања за млађе разреде. Надамо се да ћемо израдом пројеката у наредном периоду решити ове проблеме.

Издвојена одељења

Рашчићи

Лиса

Буковица

Радно време

Понедељак – петак: 07:00 – 15:00

Основне информације

Директор школе: ДЕЈАН КОМАТИНА
број телефона: 032 / 660 – 780
имејл: osmkusic@eunet.rs

Помоћник директора: ЗОРАН МУТАВЏИЋ
број телефона: 032 / 661 – 117
имејл: osmkusic2@eunet.rs

Секретар школе: МАРИЈАНА ПОЛЕДИЦА
број телефона: 032 / 661 – 117
имејл: marijana.poledica75@gmail.com

Настава

Школа задовољава техничке критеријуме за нормално одржавање наставе.

Школу похађа 1050 ученика различитог националног, интелектуалног и социјалног статуса, распоређених у 45 одељења редовне наставе и једно одељење са 8 ученика за децу лако ометену у развоју. За сада постоје оптимални просторни услови за одвијање наставе у једној, преподневној смени, у кабинетима опште и специјализоване намене за рад у предметној настави.


Библиотека


Физичко и здравствено васпитање


Информатика


Спортски терени


Безбедност

Продужени боравак