РАЗРЕДНА НАСТАВА ШКОЛСКЕ 2021 / 2022. ГОДИНЕ

ПРОФ. ДР СВЕТИСЛАВ МАРКОВИЋ ЈЕ ПРИКУПИО, ОБРАДИО И ДОЗВОЛИО ДА БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ БУДУ ОБЈАВЉЕНИ НА САЈТУ НАШЕ ШКОЛЕ. ХВАЛА!


Продужени боравак


Милка Радовановић   (продужени боравак)

Милка Радовановић (продужени боравак)

наставник разредне наставе

Рођена 06. јануара 1965. године у Вучковици. Основну школу завршила у Котражи, усмерено образовање у Гучи, а Педагошку академију (наставник разредне наставе) у Београду. Радила у ОШ ''Олга Петров'' у Падинској Скели, у издвојеном одељењу у насељу Врбовски, у продуженом боравку у периоду од 1987. до 1994. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' радила школске 1994 / 1995. године, потом у издвојеном одељењу у насељу Црњево од 1995. године до 1997. године, па у ОШ ''Кирило Савић'' у Ивањици школске 1997 / 1998. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради у матичној школи од 1998. године до 2003. године, па у издвојеном одељењу у Буковици у периоду од 2003. до 2007. године а од 2007. године поново ради у матичној школи. Њен мото је: ''Ученике - те мале људе треба поштовати, мотивисати их да се образују и васпитавају како би се једног дана као формиране личности остварили на свим животним пољима. Само љубав према деци, свом занимању, и жељи да стичем нова знања и да их делим, су моји покретачи и изазови који ме воде и испуњавају у професионалном развоју.''

Милисав Ивановић   (продужени боравак)

Милисав Ивановић (продужени боравак)

наставник разредне наставе

Рођен 28. марта 1961. године у Кривој Реци, општина Чајетина. Основну школу ''Миливоје Боровић'' завршио у Мачкату, а Педагошку академију у Ужицу (1983). Радио у: ОШ ''Михаило Баковић'' у Сељашници (општина Пријепоље), ОШ ''Светозар Марковић'' у Бродареву, ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима (општина Ивањица) и ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима (општина Ивањица). У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 2000. године.

Биљана Секулић   (продужени боравак)

Биљана Секулић (продужени боравак)

професор разредне наставе

Рођена 09. децембра 1977. године у Ужицу. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици а Учитељски факултет у Ужицу 2001. године. Радила у ОШ ''Кирило Савић'' Ивањица у издвојеним одељењима у Осоници и Лукама од 2001 - 2007. године, а једну школску годину радила као наставник ликовне културе. Потом радила у ОШ ''Мићо Матовић'' у Катићима 2007 - 2008. године, па у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима од 2009 - 2013. године. Од 1. септембра 2013. године ради у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици.

Њен мото је: ''Волим свој позив и велико задовољство ми је да своја знања, умења и вештине преносим на своје ученике.''

Бојана Симеуновић   (продужени боравак - ИО Буковица)

Бојана Симеуновић (продужени боравак - ИО Буковица)

професор разредне наставе

Рођена 13. јуна 1980. године у Ивањици. Завршила Основну школу ''Милинко Кушић'' у Ивањици 1995. године и Гимназију у Ивањици 1999. године. На Учитељском факултету у Ужицу дипломирала 2004. године. Радила у ОШ ''Кирило Савић'' у Ивањици од 2004. до 2006. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 2006. године.

Одељењско веће ПРВОГ разреда


Силвана Јанковић  I / 1

Силвана Јанковић I / 1

професор разредне наставе

Рођена 28. октобра 1971. године у Ивањици. Основну школу ''Милинко Кушић'' као и прва два разреда усмереног образовања завршила у родном граду. Педагошку академију и Учитељски факултет завршила у Ужицу. Радила у школи у Вучковици код Котраже и у ОШ ''Милан Вучићевић Зверац'' у Братљеву (1996 - 2007). У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2007. године. Њен мото је: ''Ништа није тешко ако искрено волиш свој посао!''

Зоран Миловановић   I / 2

Зоран Миловановић I / 2

професор разредне наставе

Рођен 05. јануара 1963. године у Постољу, Сребреница, Босна и Херцеговина. Основну школу завршио у селу Крнићи 1977. године, Педагошку академију и Учитељски факултет у Ужицу 2009. године. Радио у ОШ ''Проф. др Недељко Кошанин'' у Девићима, у издвојеним одељењима у Ограђенику и у Вељовићима. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1989. године, најпре у издвојеном одељењу у Рашчићима (1989 - 2013), а потом у матичној школи.

Радмила Ђурашевић   I / 3

Радмила Ђурашевић I / 3

наставник разредне наставе

Рођена 23. октобра 1965. године у Ивањици. Основну школу завршила у Ивањици, а средњу и Вишу педагошку у Ужицу 1986. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 1989. године - прво у издвојеном одељењу у Лиси у периоду од 1989. године до 2000. године, а потом у матичној школи.

Љиљана Ивановић   I / 4

Љиљана Ивановић I / 4

наставник разредне наставе

Рођена 09. септембра 1962. године у Ужицу. Основну школу ''Владимир Перић Валтер'' и два разреда средње школе завршила у Пријепољу, а Педагошку академију у Ужицу (1983). Радила је у школама у околини Пријепоља (Јабука, Бродарево), затим у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима (у издвојеном одељењу у Маскови). У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1996. године.

Наташа Милићевић   I / 5 (ИО Буковица)

Наташа Милићевић I / 5 (ИО Буковица)

професор разредне наставе

Рођена 20. августа 1969. године у Ивањици. Основну школу завршила у родном граду, а Педагошку академију ''Желимир Жељо Ђурић'' (1990) и Учитељски факултет у Ужицу. Радила у ОШ ''Бранко Параћ'' у Београду (1991), а потом у ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама (1995 - 1996). У периоду од 1996. године до 2007. године радила у Церови (у издвојеном одељењу Основне школе ''Сретен Лазаревић'' из Прилика) у неподељеној школи. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 01. септембра 2007. године.

Јелена Петронијевић   I / 6 (ИО Рашчићи)

Јелена Петронијевић I / 6 (ИО Рашчићи)

професор разредне наставе

Рођена 16. фебруара 1979. године. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици, а Учитељски факултет у Ужицу. Радила девет година у Основној школи ''Проф. др Недељко Кошанин'' у Девићима. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2013. године.

Одељењско веће ДРУГОГ разреда


Славица Чекеревац     II / 1

Славица Чекеревац II / 1

наставник разредне наставе

Рођена 13. новембра 1965. године у Ивањици. Основну школу завршила у Катићима, а средњу и Вишу педагошку школу у Ужицу 1986. године. Радила у издвојеним одељењима ОШ ''Милинко Кушић'' у Буковици (1986 - 1987), у Рашчићима (1987 - 1989) и у Осоници (1989 -1994). Од 1994. године ради у разредној настави у матичној школи.

Олгица Цветковић   II / 2

Олгица Цветковић II / 2

професор разредне наставе

Рођена 23. јула 1969. године у Ивањици. Основну школу завршила у Ивањици, а средњу, Вишу педагошку (1990) и Учитељски факултет (1998) у Ужицу. Од фебруара 1991. до јуна 1993. године радила у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју, а од 1993. године до 1998. године радила у издвојеном одељењу ОШ ''Вучић Величковић'' Међуречје у Црвеној Гори. Радила и у Дечјем вртићу као и у ОШ ''Милинко Кушић'' у издвојеним одељењима у Лиси, Осоници и Буковици од 1998 - 2005. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' у матичној школи ради од јануара 2006. године.

Мила Миловановић II / 3

Мила Миловановић II / 3

наставник разредне наставе

Рођена 24. марта 1964. године у Ивањици. Основну школу завршила у Кушићима, средњу школу и Педагошку академију 1985. године у Београду. Радила у издвојеном одељењу ОШ ''Милинко Кушић'' у Осоници у периоду од 1986. до 1990. године а потом у матичној школи.

Милица Луковић   II / 4

Милица Луковић II / 4

професор разредне наставе

Рођена 08. маја 1971. у Ивањици. Основну и средњу школу завршила у родном граду, a Учитељски факултет у Ужицу. Радни стаж је започела 15. фебруара 1993. године, а за стално запослена у ОШ ,,Милинко Кушић" од 01. септембра 1996. године. Мајка је четворо деце.

Зорица Недељковић   II / 5 (ИО Буковица)

Зорица Недељковић II / 5 (ИО Буковица)

професор разредне наставе

Рођена 24. априла 1974. године у Ивањици. Основну школу завршила у Кушићима, а Педагошку академију ''Желимир Жељо Ђурић'' и Учитељски факултет у Ужицу. Радила у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима као наставник математике и учитељ у комбинованом одељењу у периоду од 1997. до 2008. године. Од 01. септембра 2008. године ради у ОШ ''Милинко Кушић'', у издвојеним одељењима у Рашчићима (2008 - 2009) и у Буковици (од 2009. године).

Горан Јеротијевић   II / 6 (ИО Рашчићи)

Горан Јеротијевић II / 6 (ИО Рашчићи)

професор разредне наставе

Рођен 01. септембра 1976. године у Ивањици. Ученик Основне школе "Милинко Kушић.'' Завршио Гимназију општег смера у Ивањици 1995. године. Високо образовање стекао на Учитељском факултету у Ужицу. Иза себе има 18 година рада у просвети. Тренутно ради на месту учитеља у издвојеном одељењу наше школе у Рашчићима.

Јелена Јеремић   II / 7 (ИО Лиса)

Јелена Јеремић II / 7 (ИО Лиса)

професор разредне наставе

Рођена 13. јуна 1986. године у Ивањици. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици. На Учитељском факултету у Ужицу дипломирала 2010. године. Исте године је почела да ради у ОШ „Милинко Кушић“ у Ивањици, као наставник-приправник. После одрађеног приправничког стажа радила у продуженом боравку у истој школи. Од септембра 2013. године ради на месту учитеља у издвојеном одељењу наше школе у Лиси.

Одељењско веће ТРЕЋЕГ разреда


Верица Луковић   III / 1

Верица Луковић III / 1

професор разредне наставе

Рођена 23. октобра 1966. године у Ивањици. Основну школу, ОШ ''Милинко Кушић'', завршила у родном граду. Средњу школу као и Вишу школу за наставника разредне наставе завршава у Ужицу на Педагошкој академији ''Желимир Жељо Ђурић'' 1987. године. На Учитељском факултету у Ужицу дипломирала је 2001. године. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 1989. године - прво у издвојеним одељењима у Лиси и у Буковици а потом и у матичној школи. Функцију помоћника директора Основне школе ''Милинко Кушић'' је обављала у периоду од 2001. до 2003. године. Удата је и мајка двоје деце. 

''Не бих могла замислити себе на другом радном месту. Уживам у раду са децом и стално радим на свом усавршавању.''

Душица Савић   III / 2

Душица Савић III / 2

професор разредне наставе

У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 14. августа 2008. године. Звање педагошког саветника стиче 2019. године. Исте године добија Плакету града за подизање нивоа квалитета образовно - васпитног рада и постаје члан Удружења ''Чувари дела Вука Караџића''. Мајка четворо деце. 

Мирјана Парезановић   III / 3

Мирјана Парезановић III / 3

професор разредне наставе

Рођена 17. новембра 1969. у Ивањици. Од 1990. године ради у просвети. Звање педагошког саветника стекла је 2012. године. Члан је комисије Министарства просвете за полагање испита за лиценцу. Водитељ је програма Обука учитеља за примену нових наставних планова и програма оријентисаних на исходе.
Удата је и мајка двоје деце.

Љиљана Вучићевић III / 4

Љиљана Вучићевић III / 4

професор разредне наставе

Рођена 04. фебруара 1968. године у Ивањици. Дипломирала на Педагошкој академији ''Желимир Жељо Ђурић'' у Ужицу 1988. године и на Учитељском факултету у Ужицу 2003. године. Од 01. септембра 1989. године запослена у ОШ ''Милинко Кушић'' у издвојеном одељењу у Лукама, од 01. септембра 1996. године до 01. септембра 2010. године радила у издвојеном одељењу у Буковици, а од тада ради у матичној школи у Ивањици.

Оливера Бојовић   III / 5 (ИО Буковица)

Оливера Бојовић III / 5 (ИО Буковица)

професор разредне наставе

Рођена 30. августа 1973. године у Ивањици. Дипломирала на Педагошкој академији 1994. године и на Учитељском факултету 2007. године у Ужицу. Од 15. јануара 1995. године ради у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици као приправник, а од септембра 1999. године у Одељењу за децу са сметњама у развоју које је тада отворено. Од 01. септембра 2007. године ради у издвојеном одељењу у Буковици.

Јелена Петронијевић   III / 6 (ИО Рашчићи)

Јелена Петронијевић III / 6 (ИО Рашчићи)

професор разредне наставе

Рођена 16. фебруара 1979. године. Основну школу и гимназију завршила у Ивањици, а Учитељски факултет у Ужицу. Радила девет година у Основној школи ''Проф. др Недељко Кошанин'' у Девићима. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 2013. године.

Одељењско веће ЧЕТВРТОГ разреда


Радинка Богдановић   IV / 1

Радинка Богдановић IV / 1

наставник разредне наставе

Рођена 31. марта 1957. године у Титовом Ужицу. У родном граду завршила ОШ ''Нада Матић'' и Педагошку академију ''Желимир Жељо Ђурић''. Радила у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима, у издвојеном одељењу Равна Гора (1979 - 1981) - у неподељеној школи; у ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју (1991 - 1992), потом поново у ОШ ''Мајор Илић'' у Кушићима. Тада прелази у ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици, у издвојено одељење у Лукама (1993 - 1994), затим ради у издвојеном одељењу у Осоници (1994 - 1996), па у ОШ ''Кирило Савић'' у Ивањици (1996 - 1997), потом у Буковици (1997 - 2005). У ОШ ''Милинко Кушић'' у матичној школи ради од 2005. године.

Мирјана Златић   IV / 2

Мирјана Златић IV / 2

професор разредне наставе

Рођена 30. априла 1967. године у Ивањици. У родном граду завршила основну школу, а средњу и Учитељски факултет у Ужицу. Почела да ради у школској библиотеци ОШ ''Милинко Кушић'' 1988. године, па прешла у издвојено одељење у Осоници где је радила на месту учитеља од 1988. до 1997. Потом поново радила у школској библиотеци од 1997. до септембра 2003. године, а од тада у разредној настави у матичној школи.

Сања Мићић   IV / 3

Сања Мићић IV / 3

професор разредне наставе

По занимању сам професор разредне наставе. Волим истраживачке, стваралачке активности, волим да код деце развијам машту и њихов креативни рад. Волим свој посао, децу са којом радим. Похађам облике стучног усавршавања у складу са личним планом и у складу са компетенцијама које желим да унапредим. Пратим сајтове и блогове у вези са образовањем и васпитањем. Имам дивну породицу, сина Растка, ћерку Милицу и мужа Владимира. Уређујем ФБ страницу, као и блог свог одељења.

Мила Довијанић   IV / 4 (ИО Буковица)

Мила Довијанић IV / 4 (ИО Буковица)

наставник разредне наставе

Рођена 23. августа 1969. године у Рачи крагујевачкој где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Педагошкој академији у Јагодини. Радила у: ОШ ''Кирило Савић'' у Ивањици, ОШ ''Сретен Лазаревић'' у Приликама и ОШ ''Вучић Величковић'' у Међуречју. У ОШ ''Милинко Кушић'' у Ивањици ради од 25. фебруара 2001. године.

Горан Јеротијевић IV / 5 (ИО Рашчићи)

Горан Јеротијевић IV / 5 (ИО Рашчићи)

професор разредне наставе

Рођен 01. септембра 1976. године у Ивањици. Ученик Основне школе "Милинко Kушић.'' Завршио Гимназију општег смера у Ивањици 1995. године. Високо образовање стекао на Учитељском факултету у Ужицу. Иза себе има 18 година рада у просвети. Тренутно ради на месту учитеља у издвојеном одељењу наше школе у Рашчићима.

Обогаћени једносменски рад


Наташа Чегањац

Наташа Чегањац

професор разредне наставе

Рођена 22. јуна 1977. године у Чачку. Основну школу и средњу економску школу завршила у Чачку, а Учитељски факултет у Ужицу. У ОШ ''Милинко Кушић'' ради од 12. октобра 2010. године.

О школи

Основна школа ''Милинко Kушић'' наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића.

Радно време

Понедељак - петак: 07:00 - 15:00

© 2019 OŠ Milinko Kušić. Sva prava zadržana.

Search

?>