Verica Spasojević, nastavnik fizike

odeljenja: VI-2,4,5 VII-1,4 VIII-2,3,4,5,6

razredni starešina: VIII-2

Milka Poledica, nastavnik fizike

odeljenja: VI-1,3,6 VII-2,3,5 VIII-1