Школска библиотека

Школска библиотека 2020 / 2021. године


Са оснивањем школе почиње са радом и њена школска библиотека. Данас књижни фонд који је увећан најчешће куповином и поклонима износи 15 455 књига. Фонд ове библиотеке се дели на наставнички и ученички и сређен је према УДК, а ђачка лектира је разврстана по разредима. Током 2018. године урађен је редовни попис целокупног библиотечког фонда, том приликом су расходоване 9 233 публикације, по сва четири основа. Сви ученици, наставници и други запослени школе су чланови школске библиотеке.

        Одлуком школског одбора од 17. фебруара 2010. године, при школској библиотеци оснива се одељак Спомен-библиотека ,,Вељко Ћурчић“. У библиотеци се води књига инвентара за монографске публикације 8. по реду и посебна књига инвентара за Спомен библиотеку.

      При школској библиотеци постоји библиотечка секција чији чланови учествују у раду библиотеке, као и у разним културно уметничким манифестацијама (организовање књижевних вечери, изложби, приредби, радионица...). У библиотеци се редовно организује настава из разних предмета, пружа се помоћ ученицима при учењу, одржавају се додатни и допунски часови као и припрема ученика за такмичење. После часова велики број ученика долази у библиотеку где  уче све до краја радног времена библиотекара. Известан  број деце путника после завршених часова долази у библиотеку где проводе време све до организованог превоза кући.. Поред свакодневног рада са децом, од упознавања ученика са фондом за њихов узраст, издавањем књига, радом са енциклопедијама, речницима, лектирама на страном језику, у библиотеци се сваке године обележава  низ значајних датума. У библиотеци се одржавају многе наставне и ваннаставне активности и омогућава реализација плана и програма наставних предмета. У читаоници библиотеке  одржавају се и предавања Црвеног крста, Дома здравља, и школска такмичења у рецитовању.

 

      У библиотеци се обележавају:

- Међународни дан писмености              - Светски дан школских библиотека

- Међународни дан толеранције             - Светски дан науке

- Светски дан детета                              - Национални дан књиге

- Светски дан поезије                           - Светски дан књиге и ауторских права

Библиотека учествује у организацији и реализацији Дечје недеље, Дана школе и Светосавске приредбе. У библиотеци се сваке године током октобра и новембра и децембра одржавају радионице, прављење икебана, свећњака и украса од плодова природе. Последњег дана децембра у школи се организује Новогодишњи вашар на коме чланови библиотечке секције продају своје производе. Целокупни зарађени новац усмеравамо на куповину нових књига или у хуманитарне сврхе.

Библиотечка делатност

Рад библиотеке је организован у складу са библиотечким прописима. Води се сва потребна документација: Праћење коришћења литературе,  дневник рада, књига инвентара за монографске публикације, посебна књига инвентара за спомен библиотеку ,,Вељко Ћурчић“ и летопис школе.

Кадар и радно време

Послове у библиотеци обављају четири радника са одређеним процентом радног времена. Рад је организован свакодневно од 8.00-14 часова.

                                                                                                                 Библиотекар

                                                                                                               Данијела Илић

01

Услови рада

Простор и опрема

Школска библиотека и ове године функционише у истом простору као и раније. Поседује издвојени део за библиотекаре, простор за смештај књига и читаоницу која се и ове године налази у простору за смештај књига, јер се простор, који је раније служио као читаоница, и даље користи као учионица за млађе разреде.

Библиотека поседује два рачунара.

02

Фонд библиотеке

Књижни фонд школске библиотеке броји 15 455 књига. Одлуком Школског одбора од 17. фебруара 2010. године при школској библиотеци формирана је Спомен - библиотека „Вељко Ћурчић“. Овај огранак школске библиотеке је формиран по жељи породице Ћурчић из Ивањице, Анице и Мирољуба, који су велики дародавци библиотеке. Садржи разноврсну дечију литературу, ван обавезног школског програма и има за сврху да обогати књижни фонд школске библиотеке и трајно сачува успомену на нашег ученика Вељка Ћурчића.

03

Васпитно - образовна делатност

Библиотека учествује у остваривању наставног плана и програма из српског језика и књижевности и других наставних предмета. Литература која није за изношење доступна је у читаоници библиотеке. Дневно библиотека има од 60 до 80 посета.

Рад библиотеке организован је у складу са библиотечким прописима. Библиотекари редовно воде документацију, уношењем наслова и аутора у инвентарну књигу. Поред опште инвентарне књиге, води се и посебна инвентарна књига за Спомен библиотеку „Вељко Ћурчић“.

Кроз активности библиотечке секције у раду библиотеке учествују и ученици.
О школи

Основна школа ''Милинко Kушић'' наставља традицију основне школе из Ивањице, отворене 1834. године и основне школе Шуме, отворене 1927. године. Решењем из 1955. године ове две школе спојене су у једну школу у осмогодишњем трајању. Убрзо затим ова школа добија данашње име, односно име народног хероја Милинка Kушића.

Последње вести

Радно време

Понедељак - петак: 07:00 - 15:00

© 2019 OŠ Milinko Kušić. Sva prava zadržana.

Search

?>